Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG

 

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM 2019

2 CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG MGC TẠI ẤN ĐỘ

3 CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TẠI LÀO NĂM 2019

4 CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TẠI CAMPUCHIA NĂM 2019

5 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI LIÊN BANG NGA THEO DIỆN XỬ LÝ NỢ NĂM 2019

6 CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA IRELAND

7 TUYỂN SINH ĐI HỌC THẠC SĨ Ở NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO VIỆT NAM (JDS) NIÊN KHÓA 2020 - 2022

8 Về việc học bổng thạc sĩ Fintech phát triển địa phương (Viện quốc tế Pháp ngữ (IFI))

9 Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng Thạc sĩ Chính sách công năm 2021 (Do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ)

10 Chương trình học bổng toàn phần Chevening 2022/2023

11 Chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ năm 2022

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h