Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Điều ước quốc tế

Thỏa thuận triển khai các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Yên Bái (Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) và tỉnh Viêng Chăn (Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) năm 2021

12/12/2022 15:01:36 Xem cỡ chữ Google

0 lượt xem

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h