Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> An toàn giao thông

Chấn chỉnh và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình

03/04/2021 06:46:44 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái vừa có văn bản yêu cầu chấn chỉnh và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình; đôn đốc triển khai lắp camera theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP.

Ảnh minh họa.

Văn bản nêu rõ, thực hiện Văn bản số 1367-TCĐBVN-VT ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình (GSHT) quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, qua theo dõi, Sở Giao thông vận tải còn thấy nhiều phương tiện không truyền dữ liệu theo quy định, mất giám sát hành trình, chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về thời gian lái xe.

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên và thực hiện các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải bố trí cán bộ tăng cường công tác theo dõi, thực hiện trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để chấn chỉnh, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không duy trì truyền dẫn đầy đủ, liên tục; vi phạm thời gian lái xe liên tục, chạy quá tốc độ giới hạn theo quy định.

Đối các trường hợp không truyền dữ liệu, đơn vị phải liên hệ với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện; các đơn vị cung cấp dich vụ thiết bị giám sát hành trình phối hợp để có biện pháp khắc phục và yêu cầu chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện viết cam kết không vi phạm quy định.

Để thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định và kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải gửi danh sách các phương tiện đã thanh lý bán không hoạt động nghỉ sửa chữa và các phương tiện đầu tư mới, đổi biển để Sở tổng hợp gỡ bỏ và cập nhật kịp thời lên hệ thống quản lý thiết bị giám sát hành trình của Tổng Cục đường bộ Việt Nam theo quy định. Đơn vị kinh doanh vận tải tăng cường công tác giám sát theo dõi hoạt động thông qua thiết bị giám sát hành trình đối với các phương tiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không duy trì truyền dẫn đầy đủ, liên tục; vi phạm chạy quá tốc độ giới hạn, vi phạm thời gian lái xe liên tục theo quy định. Không đưa phương tiện ra hoạt động kinh doanh vận tải khi thiết bị giám sát hành trình không hoạt động; nghiêm cấm lắp đặt công tắc để ngắt thiết bị giám sát hành trình. Nếu các đơn vị kinh doanh còn để phương tiện tái phạm thì Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái sẽ xử lý theo quy định. Yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo kết quả sử lý vi phạm về Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái và phải nêu rõ thời điểm khắc phục cụ thể (Qua phòng QLVT, PT&NL).

Về thực hiện lắp camera đối kinh doanh vận tải: Thực hiện Điều 13, 14 Nghị định 10 đến trước ngày 01-7-2021, xe ô tô khách có sức chứa từ 09 chỗ (kể cả lái xe) trở lên; ô tô vận tải hàng hoá bằng công- ten-nơ, đầu kéo phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe trong suốt quá trình tham gia giao thông.

Đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải báo cáo bằng văn bản việc lắp đặt camera trên xe ô tô về Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái, trước ngày 15/6/2021.

362 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h