Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật tuần từ 8/11-14/11

15/11/2021 07:35:04 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Phát động Phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025; tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục; triển khai chiến dịch tiêm văc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi từ tháng 11/2021; tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19... là những thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần.

Ảnh minh họa

Chỉ thị phát động Phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với chủ đề: "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”. Trong đó, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước về xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo thiết thực, hiệu quả; phát động các phong trào thi đua và tổ chức triển khai thực hiện, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm được giao của các cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn kết chặt chẽ giữa các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề và phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Đến năm 2025, toàn tỉnh có thêm 02 huyện Văn Yên và Yên Bình được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới trên 78%, trong đó số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đạt trên 10%; toàn tỉnh có thêm 50 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế đạt 126 xã), ít nhất 30 xã đặc biệt khó khăn đạt tiêu chí nông thôn mới...

Từ tháng 11/2021, Yên Bái triển khai chiến dịch tiêm văc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch số 244/KH-UBND về triển khai chiến dịch tiêm văc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi năm 2021 - 2022. Tỉnh Yên Bái phấn đấu trên 95% trẻ từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn tỉnh được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID - 19; 100 % số liều vắc xin phòng COVID-19 được cấp được sử dụng tiêm miễn phí cho đối tượng trẻ em từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh.

Chiến dịch triển khai tại tất cả trường học, các xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đó sẽ sử dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin được phép sử dụng cho trẻ em từ nguồn vắc xin được Bộ Y tế phân bổ cho địa phương, đảm bảo tiêm hết số lượng vắc xin trước khi hết hạn sử dụng tránh để lãng phí trong tiêm vắc xin. Tỉnh Yên Bái cũng sẽ huy động tối đa các lực lượng trong ngành Y tế, ngành Giáo dục và Đào tạo, công an, quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể bao gồm đoàn thanh niên, hội phụ nữ... hỗ trợ triển khai tiêm chủng để đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin cao cho trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đạt trên 95%).

Thời gian thực hiện tiêm chủng bắt đầu từ tháng 11/2021 đến hết Quý I năm 2022.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn cụ thể, chi tiết các cơ sở giáo dục trên địa bàn xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Các phương án khi có F0 , F1... bố trí phòng cách ly tạm thời,...). Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, trong đó hiệu trưởng nhà trường là trưởng ban, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Thường xuyên, định kỳ rà soát các điều kiện đảm bảo và đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học trên ứng dụng An toàn COVID-19 tối thiểu 2 lần/tuần theo quy định.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình theo dõi, quản lý sức khỏe học sinh để phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống camera giám sát

UBND tỉnh Yên Bái ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống camera giám sát áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Hệ thống camera giám sát tỉnh Yên Bái.

Hệ thống camera giám sát tuân thủ các nguyên tắc, biện pháp bảo đảm cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin theo Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định áp dụng liên quan đến Hệ thống camera bao gồm TCVN 9250:2012 về Trung tâm tích hợp dữ liệu - Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông; TCVN ISO/IEC 27002:2011 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành quản lý an toàn thông tin; TCVN 10850:2015 về Hệ thống giám sát điều hành giao thông trên đường cao tốc. Việc chia sẻ, sử dụng dữ liệu Hệ thống camera giám sát phải đảm bảo tính kịp thời, chính xác, khách quan, minh bạch, đúng mục đích, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị. Đồng thời phải đảm bảo các yếu tố bảo mật thông tin, dữ liệu. Hệ thống camera giám sát là hệ thống hạ tầng dùng chung của tỉnh, các tổ chức, cá nhân được phân quyền khai thác, sử dụng theo chức năng, nhiệm vụ và các quy định của pháp luật. 

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 19/10/202 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Yên Bái và các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của các cơ c cơ quan Trung ương, của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh (truy vết, xét nghiệm, cách ly, quản lý người vi đến địa bàn...).

Tiếp tục yêu cầu người dân thực hiện nghiêm ng điệp 5K của Bộ Y tế, nâng cao ý thức, không lơ là, chủ quan. Yêu cầu toàn bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện nghiêm việc đánh giá và cập nhật lên bản đồ antoancovid.vn.

Chủ động xây dựng kế hoạch và thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc địa bản và lĩnh vực quản lý của mình, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm.

2279 lượt xem
Nguyễn Hiên (tổng hợp)

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h