Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Trấn Yên phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp

11/10/2019 13:55:42 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết về phát triển KT-XH năm 2019, cũng như nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ huyện, huyện Trấn Yên đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tới mọi tầng lớp nhân dân trong huyện.

Với chủ đề “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, trong đợt thi đua này huyện Trấn Yên tập trung vào 5 nhiệm vụ chính, như: Thi đua thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020; Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp. Trong đó, gắn kết chặt chẽ giữa học tập học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; Đẩy mạnh phong trào “Trấn Yên chung sức xây dựng NTM”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Trấn Yên thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Phấn đấu tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 124,5 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 825 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 27.300 tấn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu và huyện nông thôn mới; Các đơn vị, địa phương lựa chọn 1 số công trình, dự án trọng điểm để gắn biển chào mừng trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII; Tập trung xây dựng hệ thống văn kiện Đại hội, phương án nhân sự đảm bảo thận trọng, bài bản, dân chủ, khách quan, toàn diện theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 145 của Tỉnh ủy Yên Bái về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ đạo xã Việt Thành chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở điểm của tỉnh. Thời gian của đợt thi đua này được triển khai từ tháng 9 đến hết 31/12/2019./.

356 lượt xem
Theo Trang TTĐT huyện Trấn Yên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h