Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nổi bật trong tuần qua (từ 11-17/4/2022)

18/04/2022 07:23:46 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chỉ thị về việc xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã; Phấn đấu đến năm 2030, Yên Bái giảm 50% thiệt hại về người do lũ quét, sạt lở đất so với giai đoạn 2011 - 2020; Tích cực triển khai các giải pháp kích cầu phát triển du lịch, thu hút du khách dịp 30/4 và 1/5; Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Yên Bái năm 2022… là những thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua.

.

1. Chỉ thị về việc xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ điều kiện thực tế và loại hình, diễn biến, phương án ứng phó thiên tai của địa phương để chỉ đạo triển khai kiện toàn, củng cố và nâng cao năng lực của lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã theo quy định của pháp luật hiện hành, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, không làm phát sinh bộ máy, tránh hình thức, lãng phí; báo cáo kết quả thành lập, kiện toàn Đội xung kích phòng, chống thiên tai gửi Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trước ngày 15/5/2022.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biên soạn nội dung, chương trình và các bài giảng cụ thể cho sát với yêu cầu thực tiễn và điều kiện cụ thể tại địa phương. Tổ chức triển khai tập huấn cho Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã về bộ tài liệu đã được ban hành. Bố trí ngân sách địa phương, Quỹ phòng, chống thiên tai được giữ lại và các nguồn lực hợp pháp khác để phục vụ công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã; từng bước trang bị công cụ, phương tiện cần thiết và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng xung kích khi được huy động thực hiện nhiệm vụ.

Các sở, ngành khác theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn các địa phương khi có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện xây dựng và triển khai lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

2. Phấn đấu đến năm 2030, Yên Bái giảm 50% thiệt hại về người do lũ quét, sạt lở đất so với giai đoạn 2011 - 2020

UBND tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, trong đó tập trung bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân khi có thiên tai, giảm 50% thiệt hại về người do lũ quét, sạt lở đất so với giai đoạn 2011 - 2020; thiệt hại về kinh tế do thiên tai thấp hơn giai đoạn 2011 - 2020, không vượt quá 1,2 % GRDP của tỉnh.

Chủ động rà soát, tham gia ý kiến và đề xuất các nội dung nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách về phòng chống thiên tai bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho quản lý, chỉ đạo, chỉ huy và triển khai công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Tổ chức lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai được kiện toàn theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; phương tiện, trang thiết bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiên tiến, hiện đại, đáp ứng nhu cầu thực tế tại địa phương.

Phấn đấu 100% cơ quan chính quyền các cấp, tổ chức và hộ gia đình được tiếp nhận đầy đủ thông tin và hiểu biết kỹ năng phòng tránh thiên tai; lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai được đào tạo, tập huấn, trang bị đầy đủ kiến thức và trang thiết bị cần thiết; 100% tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đảm bảo các yêu cầu theo phương châm "4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

3. Tích cực triển khai các giải pháp kích cầu phát triển du lịch, thu hút du khách dịp 30/4 và 1/5

Tại Công văn số 1063/UBND-VX, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đặc biệt là tuyên truyền, quảng bá trên mạng xã hội để thu hút du khách đến tỉnh Yên Bái; cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở để phối hợp tuyên truyền; Chỉ đạo Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, các đơn vị trực thuộc có liên quan tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại khu vực trung tâm tỉnh để thu hút du khách tham quan, trải nghiệm dịp 30/4 và 01/5 (gắn với phố đi bộ Hào Gia - phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái). Phối hợp với các địa phương tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao gắn với du lịch trong dịp 30/4 và 1/5.

Chỉ đạo các đơn vị chức năng đảm bảo công tác y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa điểm tố chức các lễ hội, các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp 30/4 và 01/5; khuyến khích, tuyên truyền vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ kinh doanh trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc sản, các sản phẩm quà tặng, các sản phẩm OCOP tại các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục xây dựng, duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về du lịch Yên Bái; tích cực tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm, địa điểm du lịch của tỉnh, các chương trình, sự kiện văn hóa, văn nghệ, du lịch diễn ra trong tháng 4 và tháng 5 để thu hút du khách, đặc biệt lưu ý tích cực đăng tải, tương tác trên các trang mạng xã hội của cơ quan, đơn vị; khẩn trương xây dựng thí điểm các tiện ích số phục vụ quảng bá du lịch và hỗ trợ du khách đến Yên Bái, từ đó tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn để du khách sử dụng khi đến du lịch Yên Bái, hoàn thành trước ngày 22/4/2022.

4. Phấn đấu năm 2022, 100% sản phẩm OCOP của tỉnh đã được chứng nhận từ 3 sao trở lên được đưa lên sàn TMĐT Postmart.vn và Voso.vn

Tại Kế hoạch số 86/KH-UBND của UBND tỉnh về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử (TMĐT) thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tỉnh Yên Bái phấn đấu năm 2022, 100% sản phẩm OCOP của tỉnh đã được chứng nhận từ 3 sao trở lên được đưa lên sàn TMĐT Postmart.vn và Voso.vn; 100% hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT được đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên các sàn TMĐT; thiết lập 10.000 tài khoản hoạt động trên sàn TMĐT (tài khoản mua và bán có một trong các hoạt động: Đăng bán sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, trao đổi thông tin, giao dịch mua bán); Thúc đẩy gia tăng số lượng giao dịch và giá trị giao dịch trên các sàn TMĐT postmart.vn và voso.vn.

5. Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Yên Bái năm 2022

Quyết định số 565/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Yên Bái năm 2022. Trong đó tập trung chủ đạo, điều phối các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; ưu tiên nguồn lực để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt được trong thời gian vừa qua, từng bước hoàn thành các nhiệm vụ được giao thuộc các Chương trình, Chiến lược Quốc gia của các cơ quan Trung ương về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình hành động số 15 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU. Từ đó thay đổi mô hình quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, tạo ra các giá trị mới cho xã hội.

6. Ban hành Bộ chỉ tiêu đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái

Quyết định số 564/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ tiêu đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái gồm 40 chỉ tiêu. Trong đó, chính quyền số 23 chỉ tiêu, kinh tế số 6 chỉ tiêu; xã hội số 11 chỉ tiêu.

260 lượt xem
Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h