Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Infographic

Thông tin tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giai đoạn từ năm 1976 - 1991

21/04/2022 17:04:14 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái gắn liền với sự ra đời, phát triển của Đảng bộ tỉnh; được hình thành, kiện toàn và phát triển gắn liền với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của tỉnh qua các giai đoạn lịch sử:

 

1177 lượt xem
Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h