Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Năm 2023: Yên Bái tuyển dụng 66 công chức

17/03/2023 10:49:28 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Theo Thông báo của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức tỉnh Yên Bái năm 2023, thời hạn tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 15/3/2023-13/4/2023. Phiếu đăng ký dự tuyển gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái (tổ 14, đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái); số điện thoại liên hệ: 0917.467.588 hoặc 02163.852415. Mức thu phí: 400.000 đồng/thí sinh khi nộp hồ sơ.

1. Số lượng biên chế, vị trí việc làm tuyển dụng:

- Số lượng tuyển dụng: 66 chỉ tiêu

- Chuyên ngành, vị trí việc làm tuyển dụng: (Xem tại tệp đính kèm)

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam

- Đủ 18 tuổi trở lên

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

- Đáp ứng yêu cầu của vị trí dự tuyển

3. Phương thức tuyển dụng: Thi tuyển

4. Hình thức và mội dung thi tuyển: thi tuyển công chức thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

- Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

+ Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy

+ Nội dung thi: gồm 3 phần là thi kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học.

Lưu ý: 

+ Miễn phần thi ngoại ngữ với các trường hợp sau: có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định; có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

+ Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

+ Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

+ Hình thức thi: Thi viết

+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

5. Thời gian và địa điểm thi:

- Thời gian thi: trong quý II/2023 (thời gian cụ thể có thông báo sau)

- Địa điểm thi: Dự kiến tại trường Chính trị Yên Bái (cụ thể có thông báo sau).

2189 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h