Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với tỉnh Yên Bái

26/05/2023 13:34:31 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 26/5, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái về tình hình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Quang cảnh buổi làm việc.

 Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Văn hóa xã hội - Hội đồng nhân dân tỉnh. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Theo báo cáo, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và Kế hoạch hành động số 97-KH/TU của Tỉnh ủy, nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, hệ thống chính trị được nâng lên. Công tác BHXH, BHYT, BHTN luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp, vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương trong việc tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia, công tác quản lý và thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng số người tham gia BHXH của toàn tỉnh là 79.628 người, đạt tỷ lệ 19,28% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 23.663 người so với năm 2018. Trong đó, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 54.631 người, tăng 5,04% (2.622 người) so với cùng kỳ năm 2018; tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 24.997 người, tăng 531,8% (21.041 người) so với năm 2018; Tỷ lệ nông dân và lao động phi chính thức tham gia so với lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2022 là 6,05% tăng 5,05% (21.041 người) so với năm 2018.

So sánh giữa 6 tỉnh trong khu vực Tây Bắc, tỉnh Yên Bái đứng thứ 3 về tỷ lệ người tham gia BHXH bắt buộc, đứng thứ nhất về tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện.

Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHTN được đẩy mạnh, triển khai nhiều hoạt động truyền thông với nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, phù hợp từng đối tượng. Nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về BHXH, BHYT, BHTN ngày càng được nâng cao.

Công tác phát triển đối tượng tham gia được các cấp, ngành, địa phương, trực tiếp là cơ quan Bảo hiểm Xã hội cấp tỉnh, cấp huyện quan tâm với nhiều giải pháp hiệu quả như: Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tham gia loại hình BHXH, BHYT phù hợp; thực hiện kịp thời các chính sách về bảo hiểm của trung ương và của tỉnh, phát triển các đại lý thu, tổ chức hội nghị, đối thoại với doanh nghiệp, tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu.

Năm 2022, số người tham gia BHXH tăng 142% so với năm 2018, qua đó giúp cho người lao động được thụ hưởng đây đủ các chế độ, chính sách BHXH theo quy định. Nhận thức của người dân, người lao động về chủ trương, chính sách BHXH ngày càng nâng lên.

Tính đến ngày 31/12/2022, số lao động trong độ tuổi tham gia BHTN là 46.188 người, chiếm tỷ lệ 11,18% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 0,58% (tăng 4.050 người) so với năm 2018.

Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngày càng được mở rộng, nhất là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đã tăng nhanh đáng kể. Tính đến 30/4/2023 số người tham gia BHXH tự nguyện là 24.992 người, tăng 1.483 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện đạt khoảng 6% so với lực lượng lao động.

Công tác giải quyết chế độ chính sách, chi trả các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN ngày càng được rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức; quản lý quỹ BHYT được tăng cường quản lý, qua đó hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Công tác phối hợp giữa cơ quan BHXH với các ngành, các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương được thực hiện bằng quy chế phối hợp; được tăng cường và mở rộng các hình thức phổ biến, tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH; giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH ở địa phương đã được các cấp có thẩm quyền quan tâm, giám sát chặt chẽ.

Về tình hình cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chất lượng dịch vụ BHXH. Những năm qua, việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ thu và quyết chính sách BHXH, BHYT được thực hiện theo các hình thức: Qua bộ phận “một cửa” tại trụ sở cơ quan BHXH và Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, qua đó, đã quản lý theo dõi trực tuyến toàn bộ quy trình nghiệp vụ, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng lên; người dân, người lao động và các cơ quan đơn vị sử dụng lao động được giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đóng BHXH, BHYT thuận lợi.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo về BHXH được tăng cường, kịp thời phát hiện các sai phạm và ngăn chặn những vi phạm về chấp hành thực hiện Luật Bảo hiểm Xã hội, thu hồi nợ đóng BHXH, BHTN, không thanh toán các khoản chi khám chữa bệnh BHYT sai quy định; qua đó, đảm bảo kịp thời quyền lợi, chế độ cho đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT…

Thành viên Đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đề nghị tỉnh làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 28; công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHTN cho các đối tượng; việc thực hiện các chính sách về bảo hiểm của Trung ương và của tỉnh; việc phát triển các đại lý thu, tổ chức hội nghị, đối thoại với doanh nghiệp; Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH; công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu về BHXH. Công tác phối hợp giữa cơ quan BHXH với các ngành, các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo về BHXH …

Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái Nguyễn Trí Đại báo cáo làm rõ về việc thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định: tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đến việc thực hiện Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; giao nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện chính sách, đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN vào nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hành năm của địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Yên Bái cũng tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian, đơn giản hóa quy trình thủ tục tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT của người dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, BHXH, BHYT. Với đặc thù của địa phương còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, người lao động; các tổ chức chính trị, đoàn thể chính trị xã hội tập trung giúp đỡ nhóm người yếu thế trong thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT.

Đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao kết quả của tỉnh Yên Bái trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền; công tác thông tin, tuyên truyền của các ban, ngành, đoàn thể. Tỉnh đã ban hành đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch để thực hiện nghị quyết; thực hiện đầy đủ các chính sách về an sinh xã hội, BHXH; hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực BHXH được tăng cường, thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra sai phạm trọng lĩnh vực BHXH; các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội và có nhiều giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ người dân trong thực hiện các chính sách về BHXH. Đồng chí Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của tỉnh để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết kịp thời. 

2326 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h