Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

12/10/2021 13:25:31 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu khóa XVI vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 10 mở rộng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp và quyết định một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng có thành tích 5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Huyện ủy Trạm Tấu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực và đạt được một số kết quả quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu KT - XH, đảm bảo QP - AN. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng khá. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 6.999,5ha đạt 100,2% kế hoạch. Trồng mới 100 ha rừng, bằng 135,1% kế hoạch giao. Tổng giá trị công nghiệp - TTCN ước đạt 348 tỷ đồng đạt 101,2%  kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện đạt trên 60,7 tỷ đồng. Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ và thực hiện đúng tiến độ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được thực hiện tốt, các chính sách an sinh xã hội triển khai kịp thời và đúng đối tượng; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm triển khai đạt hiệu quả.  9 tháng đầu năm, huyện đã kết nạp được 79 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 2.256 đảng viên; MTTQ và các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng về cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Phấn đấu sản lượng lương thực có hạt đạt và vượt 24.235 tấn. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc thường trực phòng, chống thiên tai 24/24 giờ. Tăng cường thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Tiếp tục đẩy mạnh thu ngân sách trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Ưu tiên nguồn lực để thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm và các chính sách an sinh xã hội. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

Tại Hội nghị đã phổ biến nội dung Quy định số 22 - QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; nội dung Quy định số 24 - QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Phổ biến nội dung Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu, định hướng dư luận xã hội trong tình hình mới.  

Cũng tại Hội nghị, Huyện ủy Trạm Tấu đã trao Cờ thi đua và Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái cho các tập thể và cá nhân có thành tích 5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

259 lượt xem
CTV: Kim Thoa

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h