Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Điều ước quốc tế

Thỏa thuận về kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác giữa UBND tỉnh Yên Bái (Nước CHXHCN Việt Nam) và chính quyền tỉnh Viêng Chăn (Nước CHDCND Lào) năm 2022

12/12/2022 15:32:21 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h