Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Trấn Yên phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022

08/08/2022 13:41:45 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Với mục tiêu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, thiết thực lập thành tích kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9, huyện Trấn Yên phát động phong trào thi đua yêu nước những tháng cuối năm 2022.

Ảnh minh họa

Trong đó tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 23/3/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025; đồng thời tổ chức các đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9.

Thi đua hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triến kinh tế - xã hội và các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm năm 2022. Cụ thể: thi đua hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu trên lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp; thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 69/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh và giải ngân 100% kế hoạch vốn; hoàn thành đánh giá mới 08 sản phẩm và đánh giá lại 02 sản phẩm OCOP theo kế hoạch. Thực hiện chuyển đổi số ngành nông nghiệp năm 2022; tiếp tục đưa các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP đã được đánh giá lên sàn giao dịch. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, hoàn thành trồng mới và trồng thay thế 2.750 ha rừng, cấp chứng chỉ quản lý rừng bên vững (FSC - FM) năm 2022 theo kế hoạch. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn; tập trung hoàn thiện Đề án xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường; quảng bá, giới thiệu sản phẩm của huyện nhất là các sản phẩm nông, lâm sản có thế mạnh. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi thu hút, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh vào địa bàn; khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển mạnh kinh tế tư nhân, phấn đấu thi đua hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác năm 2022.

Tăng cường kiểm soát tiến độ thời gian giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định. Chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và người dân liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện cho các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn khai thác và hoạt động có hiệu quả, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công để tăng nguồn thu vãng lai từ việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo quy định; tiếp tục đốc thu nợ đọng thuế từ các doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển và mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh việc thu hợp pháp hóa tiền sử dụng đất trên địa bàn các xã, thị trấn.

Cùng với đó, triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hoá xã hội nhằm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nhân rộng và tạo sức lan tỏa trên địa bàn huyện, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong các cơ quan Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội để xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Duy trì thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại trụ sở tiếp công dân theo đúng quy định; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện kéo dài. Duy trì hoạt động của Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, đảm bảo tiếp nhận và trả kết quả nhanh chóng, thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch, không để xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Thực hiện tốt việc bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo đúng quy định, quan tâm hơn nữa đến việc khen thưởng của các tập thể, cá nhân cấp cơ sở, những người trực tiếp lao động, có thành tích đột xuất, xuất sắc, tiêu biểu, có sức lan toả sâu rộng trên địa bàn huyện.

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc tập hợp, tuyên truyền, hướng dẫn, động viên hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022.

 

 

1126 lượt xem
Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h