Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Văn Yên - Năm mới, Quyết tâm mới, Thắng lợi mới

24/01/2023 07:45:57 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Xuân đã tới, cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa đua nở, đất trời giao hoan. Tết lại về, lòng người hân hoan rạo rực, cung đàn xuân ngân lên bao điệu nhạc. Khép lại một năm đầy gian truân thử thách cũng là lúc vùng đất quế Văn Yên đón mùa xuân mới với bao niềm tin và hy vọng.

.

Năm 2023 được xác định là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ huyện. Cùng với thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới, Văn Yên hướng trọng tâm vào thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án của Trung ương và của tỉnh. Trọng tâm là huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện,  đồng thời làm tốt công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Bộ phận phục vụ hành chính công huyện và các xã, thị trấn tiếp tục hoạt động có hiệu quả; giải quyết tốt các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ triển khai có hiệu quả, sáng tạo các hạng mục, phần việc của Đề án chuyển đổi số nhằm tạo bước tiến dài của Huyện trong việc nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân đối với các dịch vụ công. Huyện sẽ đặc biệt quan tâm phát huy giá trị, bản sắc văn hóa, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của con người Văn Yên. Đặc biệt là truyền thống đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân các dân tộc trong huyện. Văn Yên đã và đang tích cực khơi dậy tiềm năng, lợi thế để phát triển "Xanh, hài hoà, bản sắc và hạnh phúc”.

Với mục tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của các cấp ủy đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, gắn với xây dựng chính quyền điện tử.  Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển.

Chào đón năm mới 2023, trong niềm tin và khát vọng vươn cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên kỳ vọng vào truyền thống đoàn kết của nhân dân các dân tộc và sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị; triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp, Văn Yên tiếp tục lãnh, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Xuân mới Quý Mão đã về. Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên quê hương Văn Yên mừng xuân mới - mừng Đảng quang vinh với tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo và trong mọi hoạt động; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phấn đấu đạt và vượt cao mọi chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Từ đó tạo thế và lực mới để xây dựng huyện Văn Yên ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

 

1112 lượt xem
Theo Trang TTĐT huyện Văn Yên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h