Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Bệnh viện >> Văn hóa - Xã hội

Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Yên Bái

09/04/2018 15:25:38 Xem cỡ chữ Google
Bệnh viện Lao và bệnh phổi Yên Bái là bệnh viện chuyên khoa, có nhiệm vụ thu dung, điều trị bệnh nhân lao các thể và các bệnh phổi ngoài lao. Địa chỉ: Thôn 1, xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Số điện thoại: 02163.893.956

Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Yên Bái

1. Thông tin Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Yên Bái

        - Giám đốc: Phan Văn Sơn; Số điện thoại: 0914243471

        - Phó Giám đốc: Vũ Anh Trường;  Số điện thoại: 0912913590

2. Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện

        - Cấp cứu – Khám bệnh – Chữa bệnh

        - Chỉ đạo tuyến

        - Phòng bệnh và Giáo dục thường xuyên

        - Đào tạo cán bộ

        - Nghiên cứu khoa học

        - Hợp tác quốc tế

        - Quản lý kinh tế

        - Thực hiện ông tác quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viện chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

        - Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

        - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao theo quy định của pháp luật.

3  Các chuyên khoa: Chuyên khoa Lao; Chuyên khoa các bệnh về phổi

4. Dịch vụ hỗ trợ: Tổ công tác xã hội

5. Thời gian khám, chữa bệnh: Phục vụ 24/ 24  giờ

 

3219 lượt xem

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h