Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Điều ước quốc tế

Thỏa thuận khung hợp tác cấp địa phương giai đoạn 2023 - 2028 giữa UBND tỉnh Yên Bái và Hội đồng tỉnh Val-De-Marne (Cộng hòa Pháp)

27/10/2023 13:35:11 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h