Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Kinh tế

Yên Bái: Thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thị xã, thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

12/03/2017

CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 382 về việc thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thị xã, thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu đá hoa dạng khối

09/03/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tháo gỡ khó khăn trong quy định xuất khẩu đá hoa dạng khối.

Quy định mới về miễn thuế đất nông nghiệp

06/03/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2017

28/02/2017

CTTĐT - Nhằm xây dựng hệ thống giám sát dịch bệnh từ tỉnh đến cơ sở, phát hiện sớm, chính xác, kịp thời tình hình dịch bệnh, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2017.

Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

18/01/2017

CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h