Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chuẩn bị thi tuyển công chức tỉnh Yên Bái năm 2021

Chuẩn bị thi tuyển công chức tỉnh Yên Bái năm 2021

Quyết định về việc ban hành danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan và các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái

Quyết định về việc ban hành danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan và các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái

Thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất tại Tổ dân phố số 7, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất tại Tổ dân phố số 7, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Thông báo về việc quy định treo cờ Tổ quốc.

Thông báo về việc quy định treo cờ Tổ quốc

Điều chỉnh một số nội dung đã thông báo theo Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Yên Bái (đợt 1) năm 2021

Điều chỉnh một số nội dung đã thông báo theo Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Yên Bái (đợt 1) năm 2021

Về việc đề nghị đăng tải thông báo mời thi tuyển phương án quy hoạch Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc Trung tâm hành chính thành phố Yên Bái

Về việc đề nghị đăng tải thông báo mời thi tuyển phương án quy hoạch Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc Trung tâm hành chính thành phố Yên Bái