Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Quyết định về việc ban hành danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan và các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái

Quyết định về việc ban hành danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan và các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái

File đính kèm: