Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Quyết định 3613/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về việc bổ sung Bảng giá tinh lệ phí trước bạ đối với các loại xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái

File đính kèm: