Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giá dịch vụ sử dụng đò

Theo Quyết định 217/QĐ-UBND ngày 25/1/2017 về việc phê duyệt tạm thời giá sản phẩm, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

* Đối tượng thu, nộp giá dịch vụ:

a) Đối tượng nộp phí: Là hành khách, phương tiện đi lại và hàng hóa được chở ngang qua sông, hoặc đi dọc sông, hồ.

b) Cơ quan thu phí: Các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng bến, phương tiện thủy để chở khách, hàng hóa qua đò được Sở Giao thông vận tải cấp phép hoạt động theo quy định.

* Mức thu phí:

TT

Nội dung

Đơn vi tính

Mức thu

I

Phí qua đò ngang (của phưottg tiện thuyền máy, cô le)

 

 

1

Người đi bộ

Đông/lượt

1.000

2

Xe máy (kê cả xe máy điện 2 bánh và các loại xe tương tự)

Đồng/xe/lượt

3.000

3

Xe đap (kê cả xe đap điên và các loai xe tương tự)

Đồng/xe/lượt

1.000

4

Hàng hóa

Đông/tạ/lượt

3.000

II

Phí đò doc

 

 

1

Khoảng cách từ 03 km đên dưới 20 km

Đông/km

2.000

2

Khoảng cách từ 20 km trở lên

Đông/km

1.000

 
 

Trên cơ sở mức giá nêu trên, tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động kinh doanh bến đò được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước quy định mức giá dịch vụ qua đò tối đa nhưng không được vượt mức giá của từng mục theo quy định.

* Quản lý sử dụng:

- Các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bến đò phải được cấp phép hoạt động kinh doanh theo quy định.

- Khoản tiền thu được từ dịch vụ qua đò là doanh thu của đơn vị, đơn vị có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật và bảo đảm bù đắp toàn bộ chi phí họp lý đế đầu tư bến đò và phương tiện; có lợi nhuận định mức phù hợp với điều kiện kinh doanh thực tế của đơn vị, thu nhập của nhân dân tại địa bàn và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng thời kỳ. Hàng năm, đơn vị phải thực hiện quyết toán thuế đối với doanh thu thu được cùng với kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh khác (nếu có) với cơ quan thuế.

- Đơn vị quản lý phải đăng ký với cơ quan Thuế mua hoặc in phát hành chứng từ thu theo quy định để cấp cho người nộp tiền.

 

File đính kèm: