Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chính sách mới. >> Văn bản mới

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020

01/09/2020 07:14:54 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thời gian nghỉ hè của giáo viên phổ thông từ năm học 2020-2021 là 8 tuần; Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2020.
Tr´nh duy?t không h? tr? xem tr?c tuy?n
4497 lượt xem
Thanh Thủy (tổng hợp)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h