Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chính sách mới. >> Văn bản mới

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2023

01/03/2023 07:42:07 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Từ tháng 3/2023, nhiều chính sách mới quan trọng sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành như: Hướng dẫn quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường từ; hướng dẫn về lý do chính đáng được vắng mặt khi khám nghĩa vụ quân sự; danh mục, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; vị trí công tác định kỳ chuyển đổi lĩnh vực khoa học-công nghệ tại địa phương; tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện nguy hiểm, độc hại...
3042 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h