Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Chính trị

Tỉnh ủy Yên Bái chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội theo kế hoạch

27/04/2020 11:14:40 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tỉnh ủy Yên Bái vừa có văn bản gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Y tế, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về việc tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội theo kế hoạch.

Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Để đảm bảo tiến độ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW và kế hoạch đề ra; đồng thời, chuyển trạng thái mới, vừa tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa đưa các hoạt động trở lại bình thường theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy:

Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp theo kế hoạch; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, chào mừng đại hội thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình, các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, hệ thống băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích... tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân hướng về đại hội.

Chỉ đạo tiếp tục tổ chức đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian đại hội bắt đầu từ ngày 04/5/2020 và hoàn thành trước ngày 20/5/2020. Việc tổ chức đại hội phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, trang trọng, hiệu quả và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Hạn chế tối đa số lượng khách mời, cấp ủy cấp trên chỉ phân công một số đồng chí có trách nhiệm dự, chỉ đạo đại hội. Không thực hiện nội dung đoàn đại biểu chào mừng đại hội. Tiết giảm hoạt động văn nghệ, mỗi đại hội có khoảng 03 tiết mục đơn ca hoặc song ca bố trí xen kẽ trong thời gian phiên chính thức của đại hội.

Tùy điều kiện cụ thể, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xem xét, quyết định việc tổ chức đại hội đại biểu đối với các đảng bộ cơ sở có dưới 200 đảng viên.

Chậm nhất 02 ngày sau khi hoàn thành đại hội cấp cơ sở, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở của đảng bộ mình, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) và gửi 01 bản về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổng hợp chung.

2. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh, trình Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 22/5/2020.

3. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể các nội dung công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đại hội cấp cơ sở, xong trước 29/4/2020.

484 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h