Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành

Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về lễ hội

02/02/2023

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đề nghị các địa phương tổ chức hoạt động lễ hội năm 2023 bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp.

Thưởng công trình phúc lợi cho 10 Bản đạt chuẩn nông thôn mới thuộc các xã tại huyện Mù Cang Chải

01/02/2023

CTTĐT - Tại Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 31/1/2023, UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định thưởng công trình phúc lợi cho 10 Bản đã đạt chuẩn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn chưa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2022.

Quy định mới về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức

01/02/2023

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 19/3/2023.

Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

31/01/2023

Ngày 30/1/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 07/NQ-CP giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Quản lý chặt việc niêm yết giá các mặt hàng có nhu cầu tăng cao sau Tết

31/01/2023

Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương quản lý chặt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết các mặt hàng có nhu cầu tăng cao sau Tết

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h