Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành

Yên Bái: Sẽ xử lý hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, livestream bán hàng không thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ với cơ quan thuế

18/07/2024

CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành công văn gửi các sở, ngành, đoàn thể, UBND các địa phương yêu cầu tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương

17/07/2024

CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1447/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tài sản kết cấu hạ tầng chợ do nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương tỉnh Yên Bái.

Công bố 3 thủ tục hành chính liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

17/07/2024

Bộ Công an vừa ban hành Quyết định số 4768/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Cải cách hành chính theo tinh thần “5 đẩy mạnh”

16/07/2024

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện “5 đẩy mạnh” trong cải cách hành chính thời gian tới, nhằm góp phần khơi thông nguồn lực, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao năng lực cạnh tranh...

Chính sách tín dụng cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

16/07/2024

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 10/2024/QĐ-TTg ngày 15/7/2024 về tín dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h