Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành

Đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án giao thông trọng điểm quốc gia

04/12/2020

Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nhiều giải pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án, công trình xây dựng trọng điểm quốc gia.

Dịch COVID-19 có diễn biến mới, Thủ tướng ban hành Công điện khẩn

03/12/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 2/12/2020 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Sửa một số quy định về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

02/12/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 139/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Thủ tướng chỉ thị cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

02/12/2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 41/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.

Kiện toàn Ban điều hành và Văn phòng thường trực giúp việc Ban điều hành Chương trình “Mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020

03/12/2020

CTTĐT - Ngày 27/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2979/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban điều hành và Văn phòng thường trực giúp việc Ban điều hành Chương trình “Mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h