Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành

Đẩy mạnh triển khai một cách toàn diện, đồng bộ các nội dung về cải cách hành chính

30/11/2023

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 489/TB-VPCP kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tại Phiên họp thứ 6 ngày 14/11/2023.

4 định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực công nghệ

29/11/2023

Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông tư 21/2023/TT-BKHCN ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

Sửa đổi điều kiện công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

29/11/2023

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Hướng dẫn tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024

29/11/2023

Bộ Quốc phòng đã có văn bản 4267/BQP-TM về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

28/11/2023

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1474/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h