Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Công nhận xã Mai Sơn, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

30/01/2019 13:19:38 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tại Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 29/1/2019, UBND tỉnh công nhận xã Mai Sơn, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Nông thôn mới xã Mai Sơn

Theo Quyết định, Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Mai Sơn tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủQuy định cụ thể một số tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái để đảm bảo đủ điều kiện được công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định trong thời gian tới. 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Mai Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020 có trách nhiệm công bố Quyết định công nhận xã Mai Sơn, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

1851 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h