Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố khóa XX: Thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

05/12/2019 16:36:43 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Từ ngày 4 - 5/12/2019, HĐND thành phố Yên Bái khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 13, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2019, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 và quyết định một số nội dung quan trọng. Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã 10 Nghị quyết.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Đỗ Đức Minh - Chủ tịch UBND thành phố trao đổi với các đại biểu dự kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố khóa XX.

Theo báo cáo tại kỳ họp, trong năm 2019, với sự nỗ lực, quyết tâm cao, tinh thần đổi mới, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố đã có nhiều chuyến biến tích cực, kinh tế tăng trưởng nhanh, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (Giá so sánh 2010) đạt 487,2 tỷ đồng, bằng 101,5% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (Giá so sánh 2010) đạt 3.700 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2018, bằng 105,4 % kế hoạch tỉnh giao, bằng 105,4 % kế hoạch thành phố; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn đạt 11.500 tỷ đồng, tăng 14,66% so với cùng kỳ năm 2018, bằng 113,3% kế hoạch thành phố; giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn đạt 60 triệu USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2018, bằng 113,42% kế hoạch; thu ngân sách cả năm đạt 555,8 tỷ đồng, bằng 106% dự toán tỉnh giao, bằng 103,7% dự toán HĐND thành phố giao và 92,6% mục tiêu phấn đấu của thành phố; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 4.400 tỷ đồng, tăng 19,92% so cùng kỳ năm 2018, bằng 104,76% kế hoạch thành phố. Thành lập mới 123 doanh nghiệp, bằng 100% kế hoạch; 08 hợp tác xã, bằng 160% kế hoạch; 177 tổ hợp tác, bằng 118% kế hoạch.

Trong năm 2019, có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đạt 100% kế hoạch; thành phố đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và triển khai xây dựng “xã nông thôn mới nâng cao” đối với 3 xã: Tuy Lộc, Minh Bảo và Âu Lâu…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Trong năm, thành phố đã giải quyết việc làm và ổn định việc làm đạt 3.603 lao động, bằng 107,2% kế hoạch tỉnh giao, bằng 100 % kế hoạch thành phố. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79,5 %; tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực nông thôn giảm dưới 5,5% trong tổng lao động làm việc trong nền kinh tế đạt 6,16 %. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020) còn 1,62%, vượt kế hoạch đề ra…

Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án, công trình trọng điểm còn nhiều vướng mắc; việc phát triển quỹ đất thu ngân sách còn chậm tiến độ; việc thu hút đầu tư kinh doanh trên địa bàn chưa xứng với tiềm năng của thành phố; việc chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động nông thôn còn bất cập, giảm nghèo chưa thực sự bền vững… 

Kỳ họp cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, chất vấn, phân tích, đánh giá làm rõ nội dung các báo cáo, tờ trình và những kết quả đạt được trong năm 2019; bàn các giải pháp quản lý điều hành thu, chi ngân sách; đánh giá việc triển khai các dự án xây dựng cơ bản; đánh giá công tác giảm nghèo… và thống nhất về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; thống nhất điều chỉnh bổ sung một số nội dung trong Nghị quyết 04/2016/HĐND ngày 28/12/2016 của HĐND thành phố Yên Bái về thông qua Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2021, định hướng đến năm 2025”…

Trong năm 2020, thành phố Yên Bái phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 540 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 4.500 tỷ; giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt 1.950 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ khác đạt 13.500 tỷ đồng; giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn đạt 80 triệu USD; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 507 tỷ đồng, trong quá trình thực hiện phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 850 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020) còn 1,12%...

Với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã xem xét thông qua 27 báo cáo, 10 tờ trình và 10 Nghị quyết quan trọng.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Yên Bái đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

488 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h