Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em

16/03/2021 13:40:29 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 15/3, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 666/UBND-VX yêu cầu các sở: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

Tập trung tuyên truyền về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em,

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các biện pháp để phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã ở các nhà cao tầng; cải tạo, sửa chữa các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích cho trẻ em; giám sát, cảnh báo, gia cố các khu vực có nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia vì trẻ em tại Công văn số 533/UBQGVTE-VP ngày 01/03/2021.

Yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện để đảm bảo an toàn cho trẻ em tại gia đình, cộng đồng, trường học, công trình xây dựng, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh.

309 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h