Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

22/12/2020 11:02:17 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 18/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 3966/UBND-VX yêu cầu các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

Bảo hiểm xã hội số (VssID) là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, được cung cấp trên 2 kho ứng dụng App Store (hệ điều hành IOS) và Google Play (hệ điều hành Android).

Để người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh có thể theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tra cứu các thông tin mã số bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và các điểm thu, đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, hỗ trợ trực tuyến 24/7… trên ứng dụng VssID, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các ban, sở, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID đến người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động...).

Thủ trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mìnhtham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tếcó điện thoại di động thông minh, thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID; tuyên truyền, hướng dẫn người thân đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các hợp tác xã,hộ kinh doanh, các trung tâm thương mại, chợ trên địa bàn tỉnh triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID đến 100% người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có điện thoại di động thông minh.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các trường cao đẳng, trung cấp chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn yêu cầu 100% giáo viên, nhân viên cài đặt, sử dụng và hướng dẫn học sinh, sinh viên có điện thoại di động thông minh cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID; tuyên truyền, hướng dẫn người thân đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cài đặt và sử dụng ứng dụng.

257 lượt xem
Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h