Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái triển khai phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", giai đoạn 2021 - 2030

23/03/2021 11:33:49 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 22/3, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Công văn số 760 về việc tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.

Ảnh minh họa

Thực hiện Kế hoạch số 517/KH-BVHTTDL ngày 22/02/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021; Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 24/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2030, ngày 22/3, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Công văn số 760/UBND-VX. 

Theo đó, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 từ cấp huyện đến cấp xã với quy mô hợp lý, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Đối với cấp xã có thể tổ chức theo cụm từ 3 đến 5 xã. 

Thời gian tổ chức xong trước ngày 31/3.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Lễ phát động cần thực hiện nghiêm hướng dẫn của cấp trên; có kế hoạch chi tiết về quy mô tổ chức và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID - 19. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu xảy ra thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, các nguyên nhân phải kịp thời báo cáo cấp trên để xem xét, chỉ đạo giải quyết. 

404 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h