Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Công bố số liệu hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2020

03/03/2021 13:11:55 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban Quyết định Công bố số liệu hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2020. Theo đó, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp toàn tỉnh là 522.959,0 ha.

Phân theo hiện trạng đối với diện tích có rừng của rừng tự nhiện và rừng trồng là 433.550,7 ha; Diện tích chưa thành rừng là 89.408,3 ha; Phân theo 03 loại rừng đối với diện tích có rừng của rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là 433.550,7 ha; Diện tích chưa thành rừng là 89.408,3 ha. Tỷ lệ che phủ toàn tỉnh năm 2020 là 63%.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.

Sử dụng số liệu hiện trạng rừng để rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hàng năm làm cơ sở để cập nhật diễn biến rừng các năm tiếp theo.

Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2020, làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

368 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h