Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Kinh tế

Yên Bái ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh

08/06/2021 17:11:52 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh.

UKVFTA kết thúc đàm phán ngày 11/12/2020, chính thức ký kết ngày 31/12/2020 và có hiệu lực từ 1/12021.

Kế hoạch ban hành nhằm triển khai có hiệu quả các nội dung của Hiệp định UKVFTA, nâng cao nhận thức của người dân về Hiệp định UKVFTA trên địa bàn tỉnh; Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai Hiệp định UKVFTA; tạo cơ sở để các cấp, các ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Hiệp định UKVFTA phù hợp với tình hình thực tế.

Theo đó, các nhiệm vụ cụ thể sẽ được thực hiện bao gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về UKVFTA và thị trường Vương quốc Anh; xây dựng pháp luật, thể chế; nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; thực hiện các Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững...

229 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h