Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

16/07/2021 09:53:06 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 16/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã long trọng tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 2. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu chỉ đạo Kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Kỳ họp

 Kính thưa Chủ tọa Kỳ họp,

Thưa các vị đại biểu, khách quý,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 2 - Kỳ họp thường lệ giữa năm để thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; thông qua Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIX; quyết nghị một số nghị quyết, chương trình, đề án, chính sách và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tôi trân trọng gửi tới các vị đại biểu, khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chào mừng và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa XIX thành công tốt đẹp.

Thưa các vị đại biểu,

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Trước hết, tôi ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026, đã khẩn trương chỉ đạo và tổ chức triển khai các công việc ngay sau khi được bầu tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX; chỉ sau gần hai tuần kể từ Kỳ họp thứ nhất đến nay, các đồng chí đã chỉ đạo hoàn thành tốt các nội dung, chương trình, tài liệu theo luật định để tổ chức Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh.

Quá trình chuẩn bị cho Kỳ họp, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; đồng thời, cho ý kiến định hướng đối với các nội dung lớn, vấn đề quan trọng để các cơ quan chức năng bổ sung, hoàn chỉnh trước khi trình ra Kỳ họp.

Tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ thảo luận, tham gia ý kiến sâu sắc, kỹ lưỡng vào các nội dung trình Kỳ họp để thống nhất quyết nghị thông qua, tạo cơ sở pháp lý để HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các quan chức năng và các địa phương triển khai thực hiện.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở để các vị đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, lưu ý trong quá trình nghiên cứu, thảo luận, quyết nghị thông qua như sau:

1. Về đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2021, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, tỉnh ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, cùng với việc bộ máy cấp ủy, chính quyền mới được kiện toàn sau đại hội đảng bộ các cấp, với khối lượng công việc rất lớn của năm đầu nhiệm kỳ… Song với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tinh thần đổi mới sáng tạo, sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo đà để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2021. Cụ thể là:

Thứ nhất, với sự chủ động, cách làm khoa học, bài bản, đến nay Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cơ bản hoàn thành việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở đó, HĐND, UBND tỉnh đã cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, tạo cơ sở pháp lý và góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021 cũng như cả giai đoạn 2021-2025.

Thứ hai, với sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân, chúng ta đã và đang phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Mặc dù là tỉnh đầu tiên xuất hiện ca nhiễm mới trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4, nhưng chúng ta đã nhanh chóng kiểm soát được tình hình và đến nay đã qua hơn 02 tháng không phát hiện ca nhiễm mới trên địa.

Thứ ba, cùng với việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chúng ta đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, quyết tâm hoàn thành ”mục tiêu kép”. Kết quả, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với nhiều chỉ tiêu tăng khá so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ như: GRDP tăng 5,68%, tổng sản phẩm nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,03%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,64%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 16,5%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 22,8%...

Văn hóa, xã hội được quan tâm, chăm lo và có nhiều kiến bộ; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên rõ rệt.

Thứ tư, chúng ta đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công tốt đẹp, toàn diện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm.

Những kết quả trên đây đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt, sâu sát, chất lượng, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự ủng hộ, đồng lòng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm vẫn còn những tồn tại, hạn chế, yếu kém như: Việc ban hành và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án của HĐND, UBND tỉnh còn chậm trễ, một số chính sách chậm đi vào cuộc sống; nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kết quả thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch đề ra; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn nhiều hạn chế, bất cập...

Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh trình kỳ họp, Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND thảo luận dân chủ, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đồng thời, tham gia ý kiến vào các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã được HĐND quyết nghị thông qua.

2. Về các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành một số chính sách thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội, áp dụng cho giai đoạn 2021-2025:

Đây đều là các chính sách có tác động sâu rộng tới người dân, nhất là Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Trong quá trình xây dựng, thẩm tra đã được các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng trên cơ sở bám sát các quy định của Trung ương, vận dụng vào điều kiện thực tế của địa phương và có tham khảo kinh nghiệm một số địa phương khác.

Tuy nhiên, do mức độ ảnh hưởng sâu rộng của chính sách tới người dân, nhất là ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội; vì vậy tôi đề nghị các địa biểu HĐND tỉnh cần thảo luận kỹ lưỡng, thấu đáo trước khi quyết nghị thông qua, để bảo đảm nghị quyết sau khi ban hành có tính khả thi cao, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân trong tỉnh.

3. Về các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan tới kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; việc chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Các nghị quyết này có ảnh hưởng quyết định tới việc đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, cũng như thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ lưỡng tờ trình, hồ sơ, tài liệu, thảo luận dân chủ, khách quan để thống nhất thông qua, làm cơ sở cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, góp phần sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

4. Ngoài các nội dung trên đây, theo chương trình Kỳ họp, HĐND tỉnh còn thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác. Đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh báo cáo, giải trình, cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin cần thiết để các đại biểu HĐND tỉnh có cơ sở thảo luận, thông qua.

5. Ngay sau Kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh tại Kỳ họp; kịp thời điều chỉnh, bổ sung kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, kịch bản thu ngân sách, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 (bao gồm việc triển khai chiến lược tiêm chủng Vaccine Covid-19 toàn dân); đồng thời tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Đề nghị HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là các đề án, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đề nghị cử tri và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia giám sát chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Thưa các vị đại biểu,

Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Chỉ còn gần 6 tháng để chúng ta khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua, để bứt tốc, về đích, với mục tiêu bao trùm, xuyên suốt là hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị HĐND và các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí khát vọng vươn lên, năng động, chủ động, sáng tạo, cùng với cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề quan trọng, khí thế mạnh mẽ cho những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Một lần nữa, kính chúc các vị đại biểu HĐND tỉnh, quý vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

1339 lượt xem
BBT

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h