Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Phụ nữ Yên Bái là lực lượng tiên phong trong việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân, đóng góp quan trọng vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới, bảo vệ và chăm sóc trẻ em

23/09/2021 13:45:20 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu trao đổi tại Đại hội

Tiếp tục chương trình Đại hội, sau khi nghe báo cáo chính trị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Yên Bái khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các tham luận trình bày tại Đại hội đã tập trung làm rõ những kết quả của phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, những hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó tập trung vào các nội dung như tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tham gia thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, góp phần xây dựng nông thôn mới; tự tin khởi nghiệp, giữ gìn và phát huy nghề truyền thống dân tộc Mông; công tác vận động hội viên phụ nữ tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; phát huy nội lực, vận động hội viên phụ nữ tham gia các phong trào phát triển kinh tế, làm theo lời Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững; vận động hội viên phụ nữ tích cực thực hiện phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam bày tỏ sự vui mừng và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bước vào một giai đoạn mới với rất nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, để phát huy tốt vai trò, chức năng của tổ chức Hội, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Chiến lược phát triển tổ chức Hội đến 2030, tầm nhìn 2035, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí cho rằng các cấp Hội phụ nữ tỉnh Yên Bái cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ học tập nâng cao trình độ văn hoá, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống…; Xây dựng hình ảnh người phụ nữ Yên Bái thời đại mới “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo hội nhập”.

Chú trọng các giải pháp nhằm phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ trong các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội địa phương; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng khuyến khíc, hỗ trợ chị em phát huy tối đa nội lực, chủ động giải quyết các vấn đề đặt ra đí với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Thực hiện tốt vai trò đại diện, phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát phản biện xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới, đề xuất và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội ở địa phương liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ. Tiếp tục tham mưu có giải pháp phát huy tiềm năng và sự đóng góp của đội ngũ cán bộ nữ tỉnh Yên Bái.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cấp Hội phụ nữ tỉnh Yên Bái, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển tổ chức Hội đến 2030, tầm nhìn 2035. Sâu sát và thực sự đồng hành với chi Hội, tổ phụ nữ theo phương châm “huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ”.

Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ Hội các cấp. Mỗi cán bộ Hội phụ nữ, trước hết là các chị trong Ban Chấp hành Hội các cấp phải thực sự là tấm gương sáng về đạo đức, tác phong, bản lĩnh, về nhiệt huyết và khát vọng vươn lên.

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội, đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã trao tặng Đại hội bức tranh gạo - Biểu trưng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII mang chủ đề “Phụ nữ Việt Nam khát vọng vươn xa” (ảnh trên).

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích xuất sắc mà cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ tỉnh ta đã đạt được nhiệm kỳ vừa qua.

Để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác Hội phụ nữ trong nhiệm kỳ tới, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Đại hội nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết và toàn diện của đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam để bổ sung, hoàn thiện Văn kiện Đại hội và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo Đại hội

Gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận và tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Đức Duy cho rằng các cấp hội cần tăng cường tuyên truyền cho chị em phụ nữ nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động cán bộ, hội viên, khí thế thi đua sôi nổi để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đã đề ra.

Tăng cường vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế; gắn kết chặt chẽ các phong trào, cuộc vận động, hoạt động của Hội với các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ. Hỗ trợ các tầng lớp phụ nữ chủ động học tập, nâng cao kiến thức, trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện Đề án Đô thị thông minh, kế hoạch chuyển đổi số; khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội, nhất là phụ nữ ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua trong các cấp Hội như "xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" góp phần vun đắp giá trịnh gia đình Việt Nam;  “phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”… Quan tâm giữ gìn, bồi đắp, phát huy các truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Yên Bái; xây dựng hình ảnh người phụ nữ Yên Bái “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc; là lực lượng tiên phong trong việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân và đóng góp quan trọng vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới, bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Chú trọng đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội. Đa dạng hoá nội dung hoạt động nhằm đáp ứng một cách thiết thực, hiệu quả nhu cầu của mọi tầng lớp phụ nữ theo tinh thần hướng mạnh hoạt động về cơ sở, về khu dân cư và tới từng hội viên phụ nữ. Quan tâm, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để nhân rộng.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ nữ. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn, giới thiệu những chị em có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia cấp uỷ, chính quyền, bộ máy lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Đức Duy cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các cấp Hội phụ nữ; tạo điều kiện cho công tác hội và phong trào phụ nữ phát triển mạnh mẽ, ngày càng đóng góp thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái trao tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ: "Phụ nữ Yên Bái nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển" và tặng hoa chúc mừng Đại hội

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đã trao tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ: "Phụ nữ Yên Bái nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển" và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khoá XVI

Với tinh thần dân chủ thảo luận, sáng suốt lựa chọn, Đại hội đã bầu 39 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực chuyên môn vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Yên Bái khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khoá XVI

Buổi chiều, Đại hội tiếp tục làm việc với phần tham luận của các đại biểu, báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khoá XVI, ra mắt Ban Chấp hành khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 và tiến hành bế mạc Đại hội.

481 lượt xem
Thu Nga

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h