Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường giai đoạn 2021- 2025

09/09/2021 17:49:07 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1917/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 24/02/2021 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường giai đoạn 2021- 2025.

Ảnh minh họa

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo gồm 22 thành viên do ông Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm 21 thành viên do ông Bùi Thế Hậu - Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp Năng lượng, Sở Công Thương là Tổ trưởng.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường giai đoạn 2021-2025.

Trưởng ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

Sở Công Thương là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và chương trình công tác của Ban Chỉ đạo. Tiếp nhận, xử lý, lưu trữ, cung cấp số liệu và tài liệu phục vụ cho các hoạt động của Ban Chỉ đạo. Dự thảo các văn bản của Ban Chỉ đạo, chuẩn bị tài liệu, báo cáo, ghi biên bản nội dung các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo hoạt động, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

387 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h