Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

25/11/2021 09:43:58 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1982/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 công nhận thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Thị xã Nghĩa Lộ hôm nay đã mang dáng dấp đô thị hiện đại, tạo động lực để cả khu vực phía Tây của tỉnh phát triển

UBND tỉnh Yên Bái có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo Thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng NTM.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, Thị xã Nghĩa Lộ đã chú trọng nguồn lực thực hiện các tiêu chí, trong đó thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn, vốn đầu tư của doanh nghiệp, hộ kinh doanh lớn, các nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn đóng góp của nhân dân để thực hiện các tiêu chí NTM. Trong 10 năm qua, thị xã Nghĩa Lộ đã huy động 950,9 tỷ đồng đầu tư thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM. Các nguồn vốn trên đã tạo đòn bẩy để các xã trên địa bàn thực hiện hiệu quả 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đem lại nhiều đổi thay về điện, đường, trường, trạm. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người tại 10 xã đạt từ 38,3 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4%/ năm.

 

247 lượt xem
Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h