Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đối với thành phố Yên Bái (đợt 14 năm 2021)

02/10/2021 08:38:22 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2146/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 quy định tại điểm 10 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ đối với thành phố Yên Bái đợt 14 năm 2021.

Theo Quyết định, hỗ trợ đối với hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Mức hỗ trợ 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh.

Số lượng đối tượng hỗ trợ là13 hộ kinh doanh.

Phương thức hỗ trợ: Chi trả một lần cho hộ kinh doanh.

309 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h