Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Kinh tế

Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội

29/10/2021 07:09:55 Xem cỡ chữ Google
Tại Quyết định số 2330/QĐ-TCT ngày 26/10, Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã ban hành Quy chế hoạt động.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Quy chế này gồm có Quy định chung quy định nguyên tắc, trách nhiệm, chế độ làm việc và cơ chế điều hành, chế độ báo cáo và điều kiện đảm bảo hoạt động của Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hoạt động của Tổ công tác được thực hiện thông qua cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Tổ công tác, thành viên Bộ phận giúp việc. Ý kiến tham gia của các thành viên Tổ công tác là ý kiến chính thức của cơ quan nơi thành viên Tổ công tác làm việc.

Hoạt động của Tổ công tác được thực hiện thông qua cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Tổ công tác, thành viên Nhóm giúp việc. Ý kiến tham gia của các thành viên Tổ công tác là ý kiến chính thức của cơ quan nơi thành viên Tổ công tác làm việc.

Các thành viên của Tổ công tác cử cán bộ đại diện thuộc cơ quan mình tham gia Nhóm giúp việc và làm đầu mối phối hợp với Nhóm giúp việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác.

Quy chế này cũng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác; chế độ và thông tin, báo cáo của Tổ công tác và điều kiện đảm bảo hoạt động của Tổ công tác.

3351 lượt xem
Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h