Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Chính trị

Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

19/11/2021 13:46:13 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tỉnh uỷ Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 48-KH/TU về việc tổ chức thực hiện chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy tham gia Ngày thứ Bảy cùng dân.

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; Tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện quan liêu, xa rời quần chúng nhân dân; xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiếu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ và giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; nắm bắt và kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp. Kết quả thực hiện Kế hoạch "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp uỷ, chính quyền và cán bộ, đảng viên hàng năm.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy huyện; cấp ủy viên cấp huyện và lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, đơn vị cấp huyện; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; lực lượng vũ trang; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố sẽ tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp” vào ngày thứ 7, Chủ nhật hằng tuần, tối thiểu 02 lần/tháng.

Theo kế hoạch này, "Ngày cuối tuần cùng dân" sẽ được tổ chức tại các xã, phường, thị trấn, các thôn bản, tổ dân phố. "Ngày cuối tuần cùng doanh nghiệp" tổ chức tại trụ sở các cơ quan, đơn vị; các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn; các khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Chương trình “Cà phê doanh nhân” được tổ chức tại các huyện, thị xã, thành phố.

Kế hoạch cũng ban hành các nội dung cụ thể thực hiện và phương thức triển khai thực hiện Chương trình "Ngày cuối tuần cùng dân”; Chương trình "Ngày cuối tuần cùng doanh nghiệp."

300 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h