Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Yên Bái phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng

20/04/2022 07:05:45 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh ban hành quyết định số 599/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo Đề án, tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc phát triển tổ chức hành nghề công chứng thông qua việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp chính quyền về công chứng; nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về công chứng; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng, chính sách phát triển nghề công chứng; xây dựng, hoàn thiện thể chế về công chứng và hành nghề công chứng ở địa phương; tăng cường quản lý về tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng. Đồng thời định hướng phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh; công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công chứng.

Đề án cũng quy định rõ vai trò, trách nhiệm tự quản của Hội công chứng viên và công tác phối hợp với Sở Tư pháp.

Thông qua Đề án nhằm phát triển nghề công chứng ổn định, bền vững nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận dịch vụ công chứng, bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, phòng ngừa tranh chấp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các cá nhân, tổ chức; đổi mới hoạt động công chứng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và công cuộc cải cách tư pháp của tỉnh.

214 lượt xem
Thu Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h