Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Mù Cang Chải họp chuẩn bị công tác Đại hội chi bộ cấp cơ sở

15/11/2019 13:28:03 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức họp, bàn bạc và thống nhất các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh cuộc họp

Cuộc họp đã thông qua báo cáo kết quả và tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kết quả thực hiện Kế hoạch 186 của Huyện ủy về thực hiện Chương trình hoạt động “Ngày cuối tuần cùng dân”… Tại cuộc họp các đại biểu về dự đã có nhiều ý kiến phát biểu tập trung vào nội dung về việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 192 của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 35; kế hoạch số 194 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức, chỉ đạo Đại hội điểm các chi, Đảng bộ. Qua đó, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch về chuẩn bị Đại hội ở cấp mình, đã tổ chức họp quyết định thành lập các tiểu ban Văn kiện - nhân sự và tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết, phục vụ và bảo vệ Đại hội theo nội dung kế hoạch của Huyện ủy đề ra. Công tác xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội được thực hiện nghiêm túc, đung quy trình các bước đề ra. Chất lượng văn kiện bước đầu được chuẩn bị chu đáo, phán ánh toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu và kết luận tại cuộc họp, đồng chí Vũ Đình Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 35; Kế hoạch số 192 và kế hoạch số194 của Huyện ủy còn chậm, chưa rõ việc; Công tác xây dựng dự thảo báo cáo chính trị của các chi bộ đã có, song chất lượng báo cáo thấp, mang tính chất chung chung, chưa đảm bảo. Việc thành lập các tiểu ban đã triển khai thực hiện, tuy nhiên chưa triển khai thực hiện theo đúng nhiệm vụ, việc thành lập các tiểu ban còn mang nặng hình thức, chưa phát huy hiệu quả và hoạt động theo quy định chung. Qua theo dõi, các đảng bộ chủ yếu tập trung quan tâm đến công tác nhân sự nhiều hơn, còn xem nhẹ việc xây dựng báo cáo chính trị và các báo cáo khác trình đại hội.

Theo đó, ngay sau cuộc họp này đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy cần thực tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Làm tốt công tác tuyên truyền; tổ giúp việc quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, phát huy tinh thần trách nhiệm, toàn tâm, toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Quan tâm và tổ chức luyện tập các chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội; các nội dung báo cáo chương trình trình Đại hội phải nêu được những kết quả nội bật của nhiệm kỳ và lấy đó là mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; Các đồng chí cấp ủy được phân công phụ trách xã cần nêu cao tinh thần và trực tiếp xuống cơ sở mình phụ trách để hướng dẫn cụ thể việc điều hành tổ chức Đại hội để xã nắm rõ và thực hiện; Quan tâm, chú trọng và đăng ký các công trình phần việc tiêu biểu cụ thể của từng chi, đảng bộ chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp./.

414 lượt xem
Theo Trang TTĐT huyện Mù Cang Chải

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h