Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Văn phòng Tỉnh ủy triển khai kế hoạch chuyển đổi số

05/08/2022 18:29:47 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 5/8, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch chuyển đổi số.

Toàn cảnh Hội nghị.

Việc triển khai Kế hoạch nhằm từng bước thay đổi tổng thể, toàn diện hoạt động điều hành của Văn phòng Tỉnh ủy trên môi trường số. Gắn việc ứng dụng công nghệ thông tin trên các hoạt động của cấp ủy và Văn phòng Tỉnh ủy với công tác cải cách hành chính trong Đảng; giúp công tác phối hợp giữa Văn phòng Tỉnh ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan được thuận lợi trên cơ sở sử dụng chung các phần mềm, nguồn dữ liệu đã được số hóa; đổi mới, sáng tạo phương thức làm việc; hiện đại hóa công tác tham mưu tổng hợp, hành chính, quản trị, quản lý tài chính, tài sản phục vụ hoạt động của cấp ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Theo Kế hoạch, mục tiêu cơ bản đến 2025, trên 90% hồ sơ công việc có nội dung không mật được xử lý trên môi trường mạng, Văn phòng Tỉnh ủy cơ bản hoạt động theo mô hình cơ quan không giấy tờ; phấn đấu 100% văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp ủy có nội dung không mật được số hóa, tích hợp vào cơ sở dữ liệu dùng chung của Đảng bộ tỉnh, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trợ giúp đắc lực cho công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy của Văn phòng Tỉnh ủy; 100% cán bộ, công chức được cấp và sử dụng hòm thư điện tử công vụ tỉnh Yên Bái trong công việc; triển khai giải pháp Hội nghị truyền hình đáp ứng yêu cầu họp trực tuyến của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy…

Mục tiêu cơ bản đến 2030, toàn bộ hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện theo mô hình văn phòng thông minh, giúp tối ưu hóa nguồn lực, hiệu suất làm việc và gia tăng giá trị dựa trên kết quả ứng dụng các thiết bị công nghệ cao; ứng dụng mạnh mẽ, hiệu quả các công nghệ số như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, di động, Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, mạng xã hội... hỗ trợ hiệu quả trong phân tích, tổng hợp dữ liệu nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, hướng dẫn kiểm tra, giám sát của Văn phòng Tỉnh ủy; hỗ trợ các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến về kế hoạch chuyển đổi số của cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Trần Ngọc Luận khẳng định cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy phải đi đầu trong công tác chuyển đổi số để thực hiện tốt nội dung chuyển đổi số thì cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy… Đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, công chức Văn phòng tiếp tục nghiên cứu Nghị quyết 51-NQ/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 53-KH/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số; nghiên cứu, đề xuất các nền tảng áp dụng tại Văn phòng đáp ứng yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng trong xử lý công việc; đẩy mạnh hoạt động Câu lạc bộ Chuyển đổi số của Văn phòng; các phòng chuyên môn lựa chọn mô hình chuyển đổi số điển hình nhằm tạo sự lan tỏa trong cơ quan Văn phòng; xây dựng kho dữ liệu điện tử phục vụ cho công tác khai thác, sử dụng dữ liệu…;

 

331 lượt xem
Thanh Thủy

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h