Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022)

17/08/2022 16:48:55 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022), tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị:

UBND tỉnh đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các địa phương... và các hộ gia đình trong toàn tỉnh treo cờ Tổ quốc từ 18/8 đến hết ngày 20/8/2022 và từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 03/9/2022.

1. Về treo cờ Tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu:

Tất cả các cơ quan, công sở nhà nước, các ban của Đảng, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang, các địa phương, các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh treo cờ Tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu (nội dung băng zôn, khẩu hiệu thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ);

- Tất cả các hộ gia đình nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh treo cờ Tổ quốc.

- Thời gian treo cờ và băng zôn:

+ Đợt 1: Từ ngày 18/8/2022 đến hết ngày 20/8/2022.

+ Đợt 2: Từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 03/9/2022.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức cổ động trực quan (xe loa tuyên truyền, khẩu hiệu, panô, áp phích...); hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông báo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn thực hiện treo cờ Tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu theo quy định nêu trên; căn cứ tình hình thực tế tại địa phương chỉ đạo tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022) đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

1332 lượt xem
Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h