Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ký kết chương trình hợp tác với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái

09/01/2020 15:25:54 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 9/1/2020, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình hợp tác với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Liên minh Hợp tác xã ký kết chương trình phối hợp

Theo chương trình phối hợp, hai bên đã ký kết phối hợp tuyên truyền về kinh tế tập thể trong thanh niên; phối hợp thực hiện công tác đào tạo; bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên thanh niên về kinh tế tập thể; phối hợp chỉ đạo xây dựng mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên.

Thông qua chương trình phối hợp nhằm tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp, nâng cao đời sống tinh thần, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Qua đó động viên khuyến khích thanh niên đi đầu xây dựng các mô hình liên kết hợp tác phát triển kinh tế như tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên trên các lĩnh vực, nhất là vận động thanh niên nông thôn chủ động xây dựng mô hình kinh tế tập thể, góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội và Liên minh hợp tác xã ngày càng vững mạnh, tham gia tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

281 lượt xem
Lan Hương

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h