Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Kinh tế

Tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai 2 Chương trình mục tiêu quốc gia

20/04/2022 10:45:52 Xem cỡ chữ Google
Tại Công văn số 2386/VPCP-NN ngày 15/4/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đồng ý tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Hội nghị sẽ diễn ra vào sáng ngày 21/4/2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, tài liệu, hoàn thiện chương trình, kịch bản điều hành; đảm bảo Hội nghị được tổ chức thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19.

Theo chương trình, tại Hội nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có tham luận về triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có Báo cáo về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) báo cáo về triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" và Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021- 2025.

 

635 lượt xem
Theo Chinhphu.vn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h