Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái ban hành Quy định tạm thời về tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, góp ý của cá nhân, tổ chức thông qua hệ thống “Phản ánh, góp ý” trên ứng dụng Công dân số YenBai-S

18/03/2023 07:28:29 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chức năng “Phản ánh, góp ý” được tích hợp trên Ứng dụng công dân số YenBai-S trên thiết bị thông minh hoặc trên nền tảng website Công dân số Yên Bái tại địa chỉ: https://congdanso.yenbai.gov.vn.

Giao diện website Ứng dụng Công dân số YenBai-S

Quy định tạm thời về tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, góp ý của cá nhân, tổ chức thông qua hệ thống “Phản ánh,góp ý” trên ứng dụng Công dân số YenBai-S quy định cụ thể về: nguyên tắc tiếp nhận, xử lý phản ánh góp ý; hình thức và thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh, góp ý; yêu cầu đối với thông tin phản ánh, góp ý; tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh, góp ý; xử lý phản ánh, góp ý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; biên tập và công khai kết quả xử lý phản ánh, góp ý; việc công khai kết quả xử lý phản ánh, góp ý được thực hiện.

Trong đó có một số điểm đáng lưu ý về thời hạn xử lý phản ánh, góp ý là 3 ngày làm việc đối với các phản ánh, góp ý thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị;  7 ngày làm việc đối với những phản ánh, góp ý cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị.

Trường hợp nội dung phản ánh, góp ý phức tạp cần phải có thời gian nghiên cứu thì phải hẹn trả lời nhưng tối đa không quá 10 ngày làm việc. Trường hợp nội dung phản ánh, góp ý có tính chất phức tạp, đặc thù, chưa xác định được thời gian xử lý thì trong thời gian quy định cơ quan, đơn vị xử lý có văn bản gửi Trung tâm Điều hành thông minh nêu rõ nguyên nhân, căn cứ và dự kiến thời hạn xử lý để thông báo đến cá nhân, tổ chức phản ánh, góp ý biết.

Quy định cũng nêu rõ trách nhiệm của Trung tâm Điều hành thông minh; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị xử lý phản ánh, góp ý và các đơn vị liên quan trong thực hiện quy định về phản ánh, góp ý.

1660 lượt xem
Thanh Thủy

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h