Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Yên Bái thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022 và các dự án, công trình trọng điểm

23/04/2022 08:26:06 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 628/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022 và các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình dự án của tỉnh trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ

Tổ công tác do đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh là Tổ trưởng; đồng chí Đoàn Hữu Phung - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là Tổ phó Thường trực.

Tổ công tác có nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư và xây dựng của các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý điều hành, kiểm tra, giám sát, công tác giải phóng mặt bằng; tiến độ thực hiện, chất lượng công trình, tiến độ giải ngân các nguồn vốn năm 2022 và các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện hoàn thành giải ngân chỉ tiêu kế hoạch vốn nhà nước đã giao năm 2022. Đôn đốc các đơn vị Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình và xử lý các vướng mắc phát sinh hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc vượt thẩm quyền trong quá trình triên khai thực hiện các dự án; rút ngắn thời gian nghiệm thu, thanh toán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân của các dự án, đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện và kế hoạch vốn bố trí. Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, hướng dẫn các chủ đầu tư trong quá trình quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; kịp thời phát hiện những sai sót, chấn chỉnh tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng nhằm nâng cao chất lượng công trình, hiệu quả dự án. Đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành; các địa phương, chủ đầu tư và các cá nhân có liên quan gây ảnh hưởng đến việc chậm triển khai dự án, không đảm bảo tiến độ giải ngân và chất lượng công trình.

Địa điểm thường trực của Tổ công tác đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tổ công tác được sử dụng con dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành và giải quyết các tồn tại, vướng mắc phát sinh theo thấm quyền. Định kỳ hàng tháng Tổ công tác tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Thành viên Tổ công tác được phép huy động, sử dụng các cán bộ chuyên môn của đơn vị mình trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/4/2022.

205 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h