Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để phục hồi và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh

25/04/2022 17:30:13 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái ban hành Công văn số 1186/UBND-VX ngày 22/4/2022 về việc tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để phục hồi và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Yên Bái ra mắt, quảng bá Phim Du lịch

Ngày 19/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị kích cầu phát triển du lịch "Yên Bái - điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn, ấn tượng". Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để tuyên truyền, quảng bá du lịch, phục hồi và kích cầu các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan báo chí của tỉnh tích cực tuyên truyền về nội dung và hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch được quy định tại Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh tới đông đảo các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh để biết, đăng ký thực hiện (trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh chủ động hướng dẫn, phối hợp với các địa phương để giải quyết, đối với những nội dung vượt thẩm quyền kịp thời tổng hợp, thống nhất các phương án giải quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định).

Khẩn trương liên hệ với Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố Hà Nội, các tổng công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch để cung cấp thông tin, tài liệu (tập gấp, clip, phim du lịch...), các sản phẩm trưng bày để tuyên truyền, quảng bá về du lịch Yên Bái.

Liên hệ với các hãng hàng không, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải công cộng đề nghị phối hợp tuyên truyền, quảng bá Phim Du lịch "Yên Bái - nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc”.

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng phương án để tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh cung cấp các sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc sắc, các sản phẩm làm quà tặng để trưng bày, giới thiệu tại các sân bay, phòng chờ, các hội chợ, triển lãm, xúc tiến về du lịch.

Thực hiện các nhiệm vụ về thông tin, tuyên truyền, quảng bá xúc tiến khác (cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở, chủ động tuyên truyền trên mạng xã hội, trên các bảng quảng cáo điện tử trên địa bàn tỉnh...); cử cán bộ làm đầu mối để chủ động cung cấp thông tin về các hoạt động, sự kiện về du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến các cơ quan thông tấn, báo chí, các tổ chức, cá nhân kinh doanh lĩnh vực về du lịch trong và ngoài tỉnh đảm bảo liên tục, kịp thời, theo tuần, theo tháng, theo quý...

Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông để xây dựng Chiến dịch truyền thông về du lịch Yên Bái, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, với các hình thức đa dạng, hấp dẫn, phong phú, tập trung tuyên truyền, tương tác quảng bá du lịch trên các nền tảng mạng xã hội.

Cập nhật danh sách các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch trong và ngoài tỉnh, trong đó thông tin bao gồm đầy đủ địa chỉ, email, số điện thoại liên hệ, website, fanpage (nếu có); gửi danh sách đến toàn bộ các doanh nghiệp và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để chủ động trong việc liên hệ, kết nối phát triển du lịch.

Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động, sự kiện của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời tổng hợp các phương án, dự kiến việc triển khai các hoạt động, sự kiện liên quan đến du lịch của các địa phương theo từng tuần, từng tháng, từng quý. Báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05/5/2022.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối họp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Điều hành thông minh xây dựng Chiến dịch truyền thông về du lịch Yên Bái, trong đó ngoài việc tích cực tuyên truyền, quảng bá các điểm du lịch hấp dẫn thu hút khách du lịch đến Yên Bái trên các chương trình, ấn phẩm, trang thông tin điện tử, có trách nhiệm làm việc với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan để xây dựng phương án tăng cường tuyên truyền, quảng bá về du lịch trên các nền tảng mạng xã hội (như: Youtube, Fanpage, Tiktok, Zalo...) đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xây dựng phương án tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh cung cấp các sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc sắc, các sản phẩm làm quà tặng để trưng bày, giới thiệu tại các sân bay, phòng chờ, các hội chợ, triển lãm, xúc tiến về du lịch.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án, dự kiến việc triển khai các hoạt động, sự kiện liên quan đến du lịch của địa phương mình, đảm bảo các hoạt động, sự kiện về du lịch được tổ chức liên tục, thường xuyên theo từng tuần, từng tháng, tùng quý trong năm 2022, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trưóc ngày 30/4/2022 để tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh. Quan tâm đầu tư, lồng ghép các nguồn lực để phát triển hạ tầng du lịch trên địa bàn (như đường giao thông, thông tin truyền thông...). Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nâng cấp, chuẩn hóa các homestay sẵn có; vận động, hỗ trợ người dân tiếp tục mở mới các homestay để đảm bảo nhu cầu phục vụ khách du lịch khi đến địa phương. Tuyên truyền về nội dung và hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch được quy định tại Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh để người dân đăng ký, thụ hưởng chính sách. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh kịp thời liên hệ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết. Phối hợp chặt chẽ để xây dựng phương án và thực hiện việc tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh cung cấp các sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc sắc, các sản phẩm làm quà tặng để trưng bày, giới thiệu tại các sân bay, phòng chờ, các hội chợ, triển lãm, xúc tiến về du lịch; cử đầu mối của địa phương mình để hỗ trợ các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh liên hệ triển khai trưng bày, giới thiệu.

Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch) kết quả phục hồi và phát triển du lịch theo nhiệm vụ tại Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 28/01/2022, Công văn số 1063/UBND-VX ngày 12/4/2022.

423 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h