Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Chính trị

Kết quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 40

07/11/2016 10:00:39 Xem cỡ chữ Google
Trong tuần công tác thứ 40 (từ ngày 26/9/2016 đến ngày 30/9/2016), hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tập trung vào các nội dung cụ thể sau:

Đoàn công tác của do đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra của Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái .

1. Hoạt động của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; làm việc với đoàn công tác của Trung ương tại tỉnh.

b) Các đồng chí phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác cổ phần hóa doanh nghiệp; họp lấy ý kiến của các sở, ban ngành, địa phương về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thị xã, thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; các quy hoạch, ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu của tỉnh như: Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025...; gặp mặt các doanh nghiệp định kỳ tháng 9/2016 để trao đổi, đối thoại và tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc về thuế của các doanh nghiệp.

2. Công tác chỉ đạo, điều hành                                     

Trong thời gian từ ngày 26/9/2016 đến ngày 30/9/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 410 văn bản do các cơ quan Trung ương, các sở ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương gửi đến; ban hành 301 văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ (trong đó có 01 văn bản quy phạm pháp luật, 01 thông báo, 195 quyết định, 50 công văn...), cụ thể như:

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020” của tỉnh theo nội dung Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện kế hoạch ứng vốn từ Quỹ phát triển đất năm 2015 trong năm 2016 cho các dự án phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên; tạm dừng việc san lấp, đổ đất thi công nắn đường giao thông ảnh hưởng đến Hồ Thác Bà của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đá trắng Bảo Lai; kiểm tra thực địa, nghiên cứu và xem xét phương án thu hồi quỹ đất xen kẹp giữa Bệnh viện Bệnh viện đa khoa tỉnh với Quốc lộ 32C.

 

Đào tạo nghề cho người khuyết tật và người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí; rà soát và tiến hành điều chỉnh Đề án quy hoạch hoạt động karaoke, vũ trường tỉnh Yên Bái; xem xét giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính và tiến hành rà soát, đánh giá, đề nghị xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Quyết định ban hành phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ; phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của các huyện Yên Bình, Lục Yên; xếp hạng cho 03 đơn vị sự nghiệp y tế thuộc Sở Y tế.

Thành lập Tổ ứng cứu sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh; Hội đồng thẩm định, xét duyệt hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, chuyển giao công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp năm 2016; Hội đồng thẩm định Quy hoạch ngành văn thư, lưu trữ tỉnh Yên Bái đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030./.

 

1095 lượt xem

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h