Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Điều lệ Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái khóa I, nhiệm kỳ 2022 - 2027

20/09/2022 16:17:52 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái khóa I, nhiệm kỳ 2022- 2027 thông qua ngày 28/7/2022.

Ban Chấp hành Hội doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái (gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội tự nguyện của các doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã và đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Hội hoạt động nhằm mục đích tập hợp các doanh nhân là Cựu chiến binh tỉnh đoàn kết, hợp tác, gắn bó tình đồng chí, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh Yên Bái.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trụ sở của Hội đặt tại cơ quan thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái - Tổ 1 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản; Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; Tự bảo đảm kinh phí hoạt động; Không vì mục đích lợi nhuận; Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

2495 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h