Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Lan tỏa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

04/04/2024 07:39:44 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Khát vọng xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc đã và đang hòa cùng dòng chảy của nhân dân cả nước trên hành trình phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Trở lại với câu chuyện về Yên Bái - tỉnh đầu tiên và duy nhất trong cả nước đưa “Chỉ số hạnh phúc” vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Yên Bái đã và đang hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc bằng chính những nỗ lực và thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Khát vọng xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc đã và đang hòa cùng dòng chảy của nhân dân cả nước trên hành trình phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hạnh phúc của người dân Yên Bái là những điều rất thật, rất giản dị, đời thường hiện hữu trong cuộc sống hằng ngày; được đo lường bằng chính sự hài lòng về cuộc sống của bản thân và gia đình họ; hài lòng về những thành quả có được từ nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp vì mục tiêu nhân dân là trên hết, trước hết.

 

Đối với cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở ở Yên Bái, các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc đều hướng tới sự hài lòng của người dân về cuộc sống, sức khỏe và môi trường sống.

Để nâng cao sự hài lòng của người dân về cuộc sống, Yên Bái triển khai thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện kinh tế - vật chất, nâng cao mức thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân; quan tâm chăm lo công tác giáo dục đào tạo, đào tạo nghề, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội để người dân được sống an toàn, hạnh phúc và phát triển.

Chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân về đời sống xã hội - tinh thần. Ưu tiên phát triển văn hóa, xây dựng các thiết chế văn hóa, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, các khu vui chơi, giải trí trong cộng đồng khu dân cư; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội, khôi phục, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh... Hạ tầng thông tin, truyền thông được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại, ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ngày càng được nâng lên, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số đáp ứng sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của cơ quan công quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Đặc biệt, trong phát triển kinh tế, một trong những cách làm mới, sáng tạo của Yên Bái thời gian qua là đã thay đổi tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”; cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, chuyển dịch mạnh từ sản xuất lấy số lượng, sản lượng làm mục tiêu sang tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng của sản phẩm.

Quan tâm đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ hạ tầng thiết yếu. Nhiều tuyến đường được đầu tư xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp, những cây cầu mới qua sông Hồng, sông Chảy và biết bao công trình hạ tầng điện, đường, trường, trạm... ở các thôn, bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa thực sự đã trở thành những “công trình/con đường/cây cầu hạnh phúc”, đáp ứng mong ước bao đời của người dân, phục vụ cuộc sống nhân dân ngày một tốt hơn.

Yên Bái đã phát huy trách nhiệm cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực xã hội và nguồn lực to lớn trong nhân dân để thực hiện các công việc cụ thể, có địa chỉ, sản phẩm rõ ràng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa giá trị tinh thần tốt đẹp phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Tích cực phát huy vai trò chủ thể, trực tiếp của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo; làm thay đổi nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới là của dân, do dân, vì dân và dân hưởng thụ.

 

 

Để nâng cao sự hài lòng của người dân về môi trường sống, Yên Bái tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường.

Bảo vệ môi trường sinh thái; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, từ các thôn, bản, tổ dân phố, trong từng đường làng, ngõ phố, trong mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Phát triển nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững...

Để nâng cao tuổi thọ trung bình cho người dân, Yên Bái luôn quan tâm, ưu tiên đầu tư và chăm lo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển sự nghiệp y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; chú trọng chăm sóc sức  khỏe và phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn.

Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ bảo đảm mọi người dân được bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế.

Yên Bái hạnh phúc khi trên hành trình đổi mới và phát triển quê hương, đất nước, mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân ngày càng bền chặt, củng cố và phát triển.

Cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường đối thoại, hướng mạnh về cơ sở.

Ở Yên Bái, các hoạt động Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, trở thành hoạt động có ý nghĩa thực chất. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã giành thời gian ngày cuối tuần xuống tận thôn, bản, dự sinh hoạt chi bộ, cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cùng làm đường giao thông nông thôn, lao động sản xuất với bà con... củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền tỉnh và cơ sở; làm tăng thêm trách nhiệm của lãnh đạo với nhân dân; tạo sức lan tỏa trong cả hệ thống chính trị và người dân.

 

Ở Yên Bái, khắp các địa phương trong tỉnh, từ thành thị đến nông thôn sôi nổi khí thế thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng gia đình, thôn bản, tổ dân phố hạnh phúc. Trên địa bàn đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua vì hạnh phúc của người dân với những “sản phẩm” cụ thể, đặc trưng của tỉnh.

Điển hình như: Phong trào xây dựng “Trường học hạnh phúc”, “Lớp học hạnh phúc” của Ngành Giáo dục và Đào tạo;  phong trào thi đua “Bác sỹ tận tâm - Bệnh nhân hạnh phúc” của ngành Y tế;  phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của  các cấp hội phụ nữ; phong trào thi đua xây dựng văn hóa công sở, nơi làm việc “Xanh, sạch, đẹp, hạnh phúc” của các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh với; các cuộc thi viết, sáng tác về chủ đề “xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc” của các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

 

 

Nổi bật là các phong trào dịch rào hiến đất”, “hiến đất mở đường” đã thu được rất nhiều kết quả tích cực. Những “con đường giải tỏa 0 đồng”, những công trình của “ý Đảng - lòng dân”, những tuyến đường được 100% hộ dân đồng thuận hiến đất mở rộng... đã trở thành biểu tượng tốt đẹp, lan tỏa mạnh mẽ khắp các địa phương trong tỉnh, giúp cho việc phát triển hệ thống giao thông của Yên Bái thời gian qua được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, tạo đà cho Yên Bái tiếp tục vững bước phát triển đi lên.

Ở Yên Bái, người dân hạnh phúc khi họ thực sự là trung tâm, chủ thể của công cuộc đổi mới, là nguồn lực quý báu và mạnh mẽ; thực sự làm chủ trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; hạnh phúc khi cán bộ thực sự là công bộc của dân, luôn “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

Dẫu con đường phía trước vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thời gian qua sẽ là tiền đề quan trọng để Yên Bái tiếp tục đi lên trên con đường đổi mới, phát triển và hạnh phúc; đồng thời, là một trong những hành động thiết thực, lan tỏa mạnh mẽ “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; làm cho Chỉ số hạnh phúc tiếp tục được định hình rõ nét bằng chính mục tiêu và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái: “Tất cả vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân”, hướng tới mục tiêu xây dựng “Tỉnh hạnh phúc”.

 

Chỉ số hạnh phúc ở Yên Bái là minh chứng sinh động góp phần tổng kết thực tiễn, khẳng định tính đúng đắn, khoa học, giá trị lý luận và thực tiễn trong quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng ta tại Văn kiện Đại hội XIII cũng như mạch nguồn tư tưởng, ý chí, khát vọng của toàn thể nhân dân Việt Nam về xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

NHÓM TÁC GIẢ VĂN PHÒNG UBND TỈNH YÊN BÁI

Kỳ 1: THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHỈ SỐ HẠNH PHÚC Ở YÊN BÁI: “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”

Kỳ 2: CỤ THỂ HÓA CHỈ SỐ HẠNH PHÚC TỪ NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG Ở YÊN BÁI: Hạnh phúc được “đo lường” bằng chính sự hài lòng của người dân
2536 lượt xem

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h